Online Clip

สมัคร คลิปเด็ด พิมพ์ C1 ส่ง 4899213 หรือโทร *489921301
ข้อความละ 6 บาท ส่งทุกวัน วันละ 2 ข้อความ
สอบถามเพิ่มเติม 02-2076805 เวลา 8.30 -17.30น.
เฉพาะ AIS และ DTAC เท่านั้น